Opdrachtgever

Sociaal Domein Fryslân

Werkzaamheden

Videografie op locatie, voice-over, video-edit, muziek op maat

Resultaat

Oplevering van vier video's in het kader van de Brede Aanpak Dakloosheid. Een initiatief van Sociaal Domein Fryslân

Brede Aanpak Dakloosheid

Sociaal Domein Fryslân werkt aan een prachtig project genaamd de Brede Aanpak Dakloosheid. Met deze aanpak helpen zij de inwoners van Friesland die dak -of thuisloos (dreigen) te raken aan een nieuw (t)huis.

Onder de aanpak vallen momenteel twaalf projecten. Voor (tot dusver) vier van deze projecten hebben wij een video gemaakt.

Transferpunt

De eerste video in de reeks gaat over het Transferpunt. Bij het Transferpunt wordt de instroom van mensen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen geregistreerd. Op deze manier worden de oorzaken van dakloosheid en de herkomst van mensen helder in kaart gebracht. Dit draagt bij aan een efficiënte en effectieve uitstroom naar een eigen (t)huis.

Doorstroomwoningen Oostergoweg

De tweede video in de reeks gaat over de doorstroomwoningen aan de Oostergoweg. Aan deze weg zijn 26 appartementen beschikbaar gesteld waarin mensen, na een periode van maatschappelijke opvang, weer zelfstandig kunnen wonen met ondersteuning. Het streven? Deze mensen na een periode van maximaal twee jaar helpen uitstromen naar een eigen woning.

Duurzaam Verblijf

De derde video in de reeks gaat over Duurzaam Verblijf. De naam zegt het al: dit project is opgezet om mensen een plek te bieden waar zij langdurig kunnen blijven wonen.

Leernetwerk

De vierde video in de reeks voor de Brede Aanpak Dakloosheid gaat over het Leernetwerk. Een unieke manier van casuïstiekbesprekingen rondom personen met onbegrepen gedrag.

Verbintis met ons

Ook met aandacht en liefde jouw verhaal in de wereld zetten? Voel je welkom om te verbinden met ons.